ჯავშანმანქანა

UpRyvqJukL1.jpg მრავალფუნქციური ჯავშანმანქანა დიდგორი

მრავალფუნქციური დაჯავშნული სამხედრო-სატრანსპორტო საშუალება განკუთვნილია სადაზვერვო ოპერაციების ჩასატარებლად და საბრძოლო მოქმედებების რაიონში ექვსი მედესანტი ...
სრულად

yJKpWWwunj3.jpg ინტეგრირებული ქსელების მანქანა დიდგორი

მანქანის დანიშნულება ბრიგადის დონის საჯარისო შენაერთის შტაბსა და საბრძოლო ქვედანაყოფებს შორის გამართული კავშირის უზრუნველყოფაა. მანქანის შეჯავშნულ კორპუსში ...
სრულად

cyQitbhLLhmed.jpg სამედიცინო-საევაკუაციო ჯავშანმანქანა დიდგორი

ჯავშანმანქანა განკუთვნილია დაჭრილების უშუალოდ საბრძოლო მოქმედებების ზონიდან უსაფრთხოდ გამოსაყვანად და გზაში პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად. მანქანის უკანა ნაკვეთურში გან ...
სრულად

aFRsnQhYJZmeomari1.jpg ჯავშანმანქანა დიდგორი მეომარი

„მეომარი“ უნივერსალური მოდულური პლატფორმაა. მისი კონსტრუქცია იძლევა მანქანის უკანა ნაწილზე სხვადასხვა ტიპისა და დანიშნულების - ტანკსაწინააღმდეგო, საზენიტო, საარტილერიო და ...
სრულად

TFgZspxjurgr1.jpg დიდგორი მეომარი მობილური ნაღმსატყორცნით

ნაღმსატყორცნის საცდელი მოდულით აღჭურვილი „დიდგორი მეომარის“ დანიშნულება ბრიგადის ზომის შენაერთის ან ბატალიონის ზომის ქვედანაყოფ ...
სრულად

PziOyFIYXjdaz1.jpg დიდგორი სადაზვერვო მოდიფიკაცია

„დიდგორის“ მოცემული მოდიფიკაცია განახლებული დიზაინით,  განკუთვნილია საარმიო დაზვერვის ქვედანაყოფებისთვის. ჯავშანმანქანის კორპუსში შეიძლება განთავსდეს ტელესკოპურ ანძა ...
სრულად