ჯავშანჟილეტები

JyLNFipHFK1.jpg საერთო-საჯარისო დანიშნულების ჯავშანჟილეტი MK-I

საერთო-საჯარისო დანიშნულების ჯავშანჟილეტი MK-I. განკუთვნილია მებრძოლის სხეულის ზედა ნაწილის დასაცავად საარტილერიო ჭურვების ნამსხვრევებისგან და ცეცხლსასროლი ი ...
სრულად

pHuExXkpLy2.jpg მრავალფუნქციური ჯავშანჟილეტი MK-II

განკუთვნილია მებრძოლის სხეულის ზედა ნაწილის დასაცავად საარტილერიო ჭურვების ნამსხვრევებისგან და ცეცხლსასროლი იარაღის ტყვიებისგან.  ჯავშანჟილეტს  ...
სრულად

URWEnBtlxu3.jpg საპოლიციო დანიშნულების ჯავშანჟილეტი MK-III

საპოლიციო დანიშნულების ჯავშანჟილეტი MK-III განკუთვნილია საპოლიციო დანაყოფების პირადი შემადგენლობის ინდივიდუალური დაცვისთვის, გათვლილია მებრძოლის სხეულის ზედა ...
სრულად

HrPkldczeK4.jpg საინკასაციო სამსახურებისთვის განკუთვნილი ჯავშანჟილეტი MK-IV

ჯავშანჟილეტი განკუთვნილია საინკასაციო სამსახურების პირადი შემადგენლობისთვის. გათვლილია სხეულის ზედა ნაწილის დასაცავად ცეცხლსასროლი იარაღის ტყვიებისგან.  ...
სრულად

WBUndKNcSe5.jpg ინდივიდუალური ჯავშანდაცვისა და განტვირთვის მოდულური სისტემა <<აბჯარი>>
 • ”-ში შემუშავებული ქვეითი მებრძოლის პერსპექტიული ინდივიდუალური ჯავშანდაცვისა და განტვირთვის მოდულური სისტემა „აბჯარი“ საჯავშნე ელემენტებისა და განტვირთვის სი ...
  სრულად
ynGKKpwldT6.jpg ჯავშანჟილეტი MK-VI

მოდულური კონსტრუქციით აგებული ჯავშანჟილეტია, რომელიც სრული პროფილის საარმიო ჯავშანჟილეტისა და ფილის მატარებელი პლატფორმის ერთგვარი ჰიბრიდია. ჯავშანჟილეტი შედგება წინა და უკანა ჯავშან ...
სრულად

FbPaJLJudN7.jpg MK-VII, სამხედრო, საპოლიციო სპეც. დანიშნულების დანაყოფებისთვის.

მოდულური ფილის მატარებელი პლატფორმა MK-VII, სამხედრო და საპოლიციო სპეციალური დანიშნულების დანაყოფებისთვის. ფილის მატარებელი პლატფორმა შედგება წინა და უკანა ჯავშანპანელებისგან, რომლებ ...
სრულად

HBtTPbsZQA8.jpg ჯავშანჩანთა, VIP პერსონების დასაცავად

განკუთვნილია VIP პერსონების დასაცავად

 • გაშლილ მდგომარეობაში (3x1 ფენა) უზრუნველყოფს დაცვას 7,62x25 მმ “ტტ“-ს ფოლადის გარსაცმიანი და ფოლა ...
  სრულად
KsTzqEaGOH9.jpg ფარული ტარების ჯავშანჟილეტი (ექსპერიმენტული ნიმუში)
 • ჯავშანჟილეტი განკუთვნილია სამოქალაქო პირების ინდივიდუალური დაცვისთვის და გათვლილიატანსაცმლისშიგნიდანჩასაცმელად.
  ჟილეტი შედგება წინა და უკანა პანელებისგან,  რომლე ...
  სრულად