სერვისი / წარმოება

სერვისი / წარმოება

კომპანია დელტა ინტერნეშენელი აწარმოებს სამოქალაქო დანიშნულების ტენიკას ისეთს როგორიცაა, საინკასაციო ბრონირებული მანქანები, ხანძარსაწინააღმდეგო მანქანები, ასევე ნებისმიერი სირთულის სამუშაობის შესრულება მეტალზე მოვერცხლა, მოოქროვება, ლითონის ჭრა, ფოლადის ჩამოსხმა